/projekat 2010-2012/

Dokukino funkcioniše kao PR kancelarija aktivističkog magazina Liceulice od njegovog nastanka. Ove ulične novine uključuju u društvene tokove marginalizovane pojedince/-ke i grupe i decu ulice, omogućavajući im legalne izvore prihoda. Dokukino organizuje različite promotivne događaje, producira video-materijal i kampanje na on-line i društvenim medijima i druge materijale kojima se promoviše ideja projekta. Ovi napori su rezultirali povećanjem broja prodavaca i prodavačica, kao i čitalačke publike koja se broji u hiljadama. Liceulice je prepoznato kao „brend boljeg društva“, a aktivnosti su finansirane od strane Grada Beograda, USAID-a i nekih od najvećih kompanija u Srbiji.