/filmska produkcija, 2011/

U projektu koji finasira Evropska komisija i nadgleda BBC World Trust, Dokukino je obezbedio reditelja i novinara, zadužene za planiranje i režiju dokumentarnog filma koji stavlja mitove i stereotipe o Evropskoj uniji i evropskim integracijama u komparatvinu perspektivu. U bliskoj saradnji sa zvaničnim partnerima na projektu (uključujući Nezavisno udruženje novinara Srbije), tim Dokukina proizveo je film o ulasku Srbije u EU, koristeći Sloveniju kao primer za poređenje. Film će se emitovati na lokalnim i nacionalnim TV stanicama u zemlji i regionu.