/projekat, 2010/

Radimo sa mladim ljudima i aktivistima i aktivistkinjama, korisnicima i korisnicama društvenih medija, omogućavajući im da nude i traže odgovore na aktuelna društvena pitanja kroz upotrebu novih tehnologija i tako utiču na donošenje odluka u političkoj areni. Jedna od najuspešnijih akcija ove vrste je bio aktivistički video „Onoga mi krsta“, snimljen u Kragujevcu, koji je imao više od 100.000 korisničkih interakcija na različitim platformama. Film je kritikovao trošak gradskih vlasti od 80.000 evra za podizanje ogromnog pravoslavnog krsta na ulazu u grad, dok u isto vreme u gradu ne postoje bazeni, bioskopi i biblioteke. Treba napomenuti da je i sam Grad Kragujevac bio jedan od finansijera projekta. Gradonačelnik se sastao sa autorima i autorkama filma, a 2011. Kragujevac je počeo izgradnju kompleksa zatvorenih bazena.