/filmska produkcija, 2011/

Praxis je domaća nevladina organizacija koja radi na zaštiti, poboljšanju i promociji ljudskih prava izbeglica, interno raseljenih lica, povratnika/-ca po readmisiji iz zapadne Evrope i pripadnika i pripadnica manjina (Roma, Aškalija i Egipćana). Dokukino je proizveo promotivni film koji pokriva sedam godina rada Praxisa, ističući probleme koji ostaju nerešeni: pravna nevidljivost pripadnika i pripadnica Praxisovih ciljnih grupa, nesaradnja državnih institucija i konstantni problem povratka izbeglica i interno raseljenih lica. Produkciju je finansirao Norveški savet za izbeglice.